Klachtenprocedure

Borsboom Accountants & Adviseurs staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Onze organisatie is erop gericht om dit voor u te waarborgen.
Helaas kunnen ook wij fouten en misverstanden niet uitsluiten.
Indien u een klacht heeft over één van onze medewerkers, onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u uit om dat aan ons kenbaar te maken.
Wij waarderen het dat u deze moeite neemt en zullen uw klacht zeer serieus in behandeling nemen.

Telefonisch

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u dan ook om in eerste instantie contact op te nemen voor een telefonisch overleg, of voor het maken van een afspraak: T 071 – 54 10 852.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u contact opnemen met de heer C.Th. Borsboom AA.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier kunt downloaden.

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachten- procedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen. U ontvangt hiervan twee kopieën. Wij verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt. De heer C.Th. Borsboom zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.
Wij vertrouwen op een plezierige en goede continuering van onze relatie.

Borsboom Accountants & Adviseurs
C.Th. Borsboom AA

Borsboom Accountants & adviseurs

Lekstraat 88-A
2314 VJ 
Leiden

Contact

071 541 0852
info@borsboom-accountants.nl

Zoeken