Administratie

Het voeren van een gedegen administratie is een wettelijke verplichting. Wij begrijpen dat u deze taak, die specifieke kennis en de nodige tijd vereist, liever aan een specialist overlaat.

Wij kunnen desgewenst uw complete administratie inrichten en verwerken, of ondersteuning verlenen daar waar nodig. Hierbij kunt u denken aan een periodieke controle van de door uzelf gevoerde administratie en het verzorgen van de aangiften omzetbelasting.

Periodieke rapportages

Ook voor uw onderneming geldt dat u moet kunnen opereren op basis van betrouwbare cijfers.

Om tijdig te kunnen anticiperen op gebeurtenissen verstrekken wij u graag een voortschrijdende periodieke rapportage. Daarin leest u of de begrote kosten en opbrengsten op schema lopen, of dat u actie moet ondernemen. Tevens tonen deze vergelijkende cijfers uw voortgang ten opzichte van voorgaande jaren aan.

Jaarrekening

De jaarrekening geeft u een duidelijk overzicht van de financiële situatie van uw onderneming.

Op basis van deze gegevens kunnen u en alle belanghebbenden bij de onderneming de benodigde besluiten nemen. De jaarrekening is opgebouwd uit een balans, winst- en verliesrekening, een toelichting op beiden en een kasstroomoverzicht. Afhankelijk van de aan ons verstrekte opdracht wordt een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening verstrekt.

Heeft u de wettelijke verplichting om een controleopdracht te moeten laten uitvoeren, of kiest u hier vrijwillig voor, dan kunnen wij voor u alle voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Met een uitgebreid en compleet dossier en/of een jaarrekening kan de accountant met controle vergunning direct aan de slag met de controleopdracht.

Zodra de jaarrekening is goedgekeurd, deponeren wij voor besloten vennootschappen de benodigde stukken bij de Kamer van Koophandel.

Beoordelingsopdrachten

Bij het samenstellen van de jaarrekening worden geen controle- werkzaamheden uitgevoerd en kunnen wij u formeel geen zekerheid geven over de jaarrekening. Controle van de jaarrekening is alleen een wettelijke verplichting indien uw onderneming de omvangscriteria overschrijdt.

Is er voor u of andere belanghebbenden aanleiding om meer zekerheid te verkrijgen over de cijfers, dan kunnen wij voor u een beoordelingsopdracht uitvoeren.

Borsboom accountants & adviseurs

Lekstraat 88-A
2314 VJ 
Leiden

Contact

071 541 0852
info@borsboom-accountants.nl

Zoeken