De werkwijze van Borsboom Accountants & Adviseurs

De kwaliteit die u van Borsboom Accountants & Adviseurs kan en mag verwachten, wordt periodiek preventief getoetst door de Raad van Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Deze onafhankelijke toezichthouder geeft u de zekerheid dat wij onze werkzaamheden volgens de geldende beroepseisen en kwaliteit – afgestemd op de aard, omvang en het belang van uw opdracht- verrichten.

7H3A8013