Klokkenluidersregeling

Borsboom Accountants & Adviseurs heeft een klokkenluidersregeling om eventuele misstanden, die zich mogelijk ten aanzien van onze organisatie en/of onze medewerk(st)ers voordoen, aan ons te melden.

Deze melding wordt door de vertrouwenspersoon van Borsboom Accountants & Adviseurs in behandeling genomen.
De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week en informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

Uw naam (verplicht)

Uw adres

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Ik wil de volgende misstand melden