Algemene Voorwaarden van Borsboom Accountants & Adviseurs

Op al onze overeenkomsten en offertes zijn de algemene voorwaarden NIVRA/NOvAA (sinds de fusie van deze organisaties in 2010 genaamd Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, afgekort NBA) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank in Amsterdam, d.d. 1 september 2008 onder nummer 107/2008.

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.